Dansk Thoraxkirurgisk Selskabs Rejselegat

Næste ansøgningsfrist er 25. maj 2018. 

Læs nærmere her