DTS Bestyrelse

Bestyrelsen mødes cirka 5 gange årligt.

Vælges ved Generalforsamlingen for 2 år ad gangen i maximalt 2 perioder, altså 4 år.

Herudover er der mødeaktivitet i uddannelsesudvalget, Kirurgisk Forum, Dansk Medicinsk Selskab, Sundhedsstyrelsen, Hjertefølgegruppe mv.

Bestyrelsen valgt ved generalforsamlingen:

Formand / sekretariat


Overlæge, ph.d. Lars Peter Riber (OUH) larspeterriber@gmail.com

Næstformand & kasserer Overlæge Lars Møller (AAL)
Bestyrelsesmedlem Overlæge Kaare Sander (RH)
Bestyrelsesmedlem Overlæge, ph.d., Hans Henrik Kimose (AU)
YL Repræsentant Reservelæge Saddiq Qazi (RH) saddiqqazi@gmail.com
 
Al korrespondance med selskabet foregår via Formanden på larspeterriber@gmail.com

Afskrivningsregel for elektronisk udstyr


Planlagte bestyrelsesmøder :  19/4 Odense, 28/8 Århus, 24/11 København
 

Referater fra bestyrelsesmøder

2017    7/2 19/4 30/5 28/8 17/11
2016    4/2 (bilag) 11/3  22/6  9/9 29/11
2015   
9/1 10/4 25/9 10/12   
2014    17/1  4/4  3/6  3/9  1/12
2013    18/1   8/3   6/6   20/9  8/11
2012    12/1 (aflyst)   16/3   20/4   26/6    27/9   23/11
2011    13/1    29/4    20/6    2/9    25/11

2010     3/9    18/11
2009    16/1
2008
2007
2006
2005
2004