Sådan samarbejder speciallæger bedst om lungekræft patienterMøder og kongresser

Sådan samarbejder speciallæger bedst om lungekræft patienter

Debatmøde d. 29. april om MDT-samarbejdet
Medicinske Tidsskrifter arrangerer debatmøde målrettet til onkologer, patologer, radiologer, kirurger, lungemedicinere, palliation, almen medicin, nuklearmedicin og andre interesserede

Mødet finder sted på Vejle Sygehus i auditoriet Bjerget torsdag d. 29. april 2019.

Yderligere info her