DCS/ DTS fællesmøde i Nyborg 12/01 ´17

Aurikellukning er det for kirurger eller Kardiologer? Mitralintervention - Kirurgi eller clip? Donation After Circulatory Death er det fremtiden?Program:   Vintermode_2017.docx

Husk tilmelding mht. frokost, kaffe og mødelokaler.
Tilmelding: http://www.cardio.dk/meetings/dcsdts17
Alternativt via Ulrikke Nielsen i DCS' sekretariat på: dcs@cardio.dk