Seminar i patintindragelse i forskning

"Som annonceret i Ugeskriftet afholder LVS i samarbejde medvidensdelingsprojektet ”Patienten som partner i dansk sundhedsforskning”, SDU to seminarer om patientinddragelse i forskning.

 

Det ene seminar holdes i Århus tirsdag den 12. juni kl. 15.00 – 18-00 på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Her er LVS’ næstformand Susanne Axelsen ordstyrer.

 

Det andet seminar holdes i København onsdag den 13. juni kl. 15.00 – 18.00 i Domus Medica.

Her er LVS’ formand ordstyrer.

 

Arrangementerne er gratis men kræver tilmelding til Karin Ewald via dette link: https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=course.addentry&cid=1673"