Dansk Thoraxkirurgisk Selskabs Årsmøde 2015.Generelt

Dansk Thoraxkirurgisk Selskabs Årsmøde 2015.

Velkommen til Årsmøde og ordinær GF 2015. I år holdes mødet Fredag den 8. maj på Broholm på Fyn. Vi starter kl. 10.00 med velkomst ved formanden.
Dansk Thoraxkirurgisk Selskabs Årsmøde 2015.

Som tidligere år vil Årsmødet og generalforsamlingen blive afholdt samme dag, i forlængelse af hinanden.
Den typiske form vil være med 2 hovedemner, et klassisk thoraxkirurgisk og et hjertekirurgisk oplæg samt en videnskablig session med korte oplæg fra indsendte abstracts. Der uddeles præmie til det bedste abstract. Abstracts sendes til Lars Riber senest onsdag den 22/4-15. Herefter vil bestyrelsen udvælge hvilke abstract som skal fremlægges på årsmødet.

Program.
Formandens beretning
Øvrige udvalgsberetninger
Videnskabelig session abstracts.

Dato: Fredag d. 8. Maj 2015
Sted: Broholm
          Broholmsvej 32
          5884 Gudme