”Thoraxkirurgi – peroperative udfordringer”

”Thoraxkirurgi – peroperative udfordringer”

Foreningen af Yngre Danske Thoraxkirurger (FYDT) vil gerne invitere til ”Thoraxkirurgisk Symposium” med fokus på peroperative behandlingsprincipper og udfordringer for både hjerte- og lungekirurgiske patienter.


Invitation til Thoraxkirurgisk Symposium 2016
Tema: ”Thoraxkirurgi – peroperative udfordringer”
 
Foreningen af Yngre Danske Thoraxkirurger (FYDT) vil gerne invitere til ”Thoraxkirurgisk Symposium” med fokus på peroperative behandlingsprincipper og udfordringer for både hjerte- og lungekirurgiske patienter.
 
Arrangementet afholdes på Odense Universitetshospital d. 26. 2. 2016 med tilmeldingsfrist d. 31. 1. 2016.  Et mere detaljeret program kan findes via dette link.
Dagen vil indeholde foredrag af specialister fra både thoraxkirurgien kardiologien og anæstesiologien/intensiv samt seancer med mulighed for lidt ”hands-on”.
 
Formålet med symposiet er at styrke den thoraxkirurgiske uddannelse i forhold til den peroperative behandling og terapi, herunder det tværfaglige samarbejde med nabospecialer.
 
Målgruppen er uddannelsessøgende yngre læger indenfor thoraxkirurgi, kardiologi, lungemedicin og anæstesi samt medicinstuderende tilknyttet en thoraxkirurgisk afdeling (skolarstipendiater, kandidatspeciale eller lign.)
 
Vi ser frem til en inspirerende og lærerig dag efterfulgt af en hyggelig middag med mulighed for at møde kollegaer både inden- og udenfor specialet.
 
Med venlig hilsen og på gensyn
 
Bestyrelsen i FYDT
 
Michael Stenger                                     Diana M. Røpcke
Bo  Laksáfoss Holbek                             Katrine Jensen
Per Lehnert                                            Anne L. Thuesen
Majken M. Bønserud
 
Tilmelding:  Mail til Michael Stenger på michael.stenger@rsyd.dk senest d. 31. januar 2016.
Af hensyn til planlægning, ønskes angivet, om man deltager i middagen om aftnen.