Forskningsmøde 2014

Forskningsmøde 2014

Forskningsmøde i FYDT 3. Oktober 2014, Århus.
Thoraxkirurgisk Forskningsmøde

Arrangør: FYDT

Formål: Præsentation af aktuelle thoraxkirurgiske forskningsprojekter mhp. at synliggøre kommende / igangværende forskning og muliggøre samarbejde centrene imellem. Hvert projekt præsenteres på 10 minutter efterfulgt af 5 minutter til spørgsmål.

Dagen sluttes af med fælles middag.

Tidspunkt:  Fredag d. 3.10. 2014

Sted: Skejby Sygehus

Målgruppe: Alle medicinstuderende og yngre læger, der planlægger eller er i gang med et thoraxkirurgisk relevant forskningsprojekt.

Tilmelding:  Mail til Diana Røpcke på dmr@dadlnet.dk senest d. 1.8.2014 med projekttitel og –beskrivelse (max 200 ord). Af hensyn til bestilling, ønskes angivet, om man deltager i middagen om aftnen.