Generalforsamling Foreningen af Yngre Danske Thoraxkirurger.

Generalforsamling Foreningen af Yngre Danske Thoraxkirurger.

Generalforsamling Torsdag d. 8. maj 2014.
Generalforsamling FYDT 2014.
 
Tid.         Kl. 18.30 d. 8. Maj 2014
Sted.       Læssøegade 67, 5230 Odense M
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i FYDT, som i år holdes hos Michael Stenger i Odense.
Vanen tro holder vi vores GF, aftnen før Årsmødet i Dansk Thoraxkirurgisk Selskab. DTS har lagt Årsmødet i Nyborg, derfor er det oplagt at mødes i Odense aftnen før.
Temaet for DTS Årsmøde er traumatologi og der er inviteret en pensioneret traumekirurg fra Canada som gæstetaler.
 
Vi starter med lidt mad og drikke inden der holdes den egentlige generalforsamling. Så kan vi evt. senere se på det odenseanske natteliv.
 
Af hensyn til bestilling af mad bedes I senest 1. Maj at melde jer til hos Morten på mbe@dadlnet.dk.